എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, വിജയം 99.70 ശതമാനം,ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജയം കണ്ണൂരില്‍: 68,604 ഫുള്‍ എ പ്ലസ്‌

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 99.70 ശതമാനമാണ് വിജയ ശതമാനം. വിജയശതമാനത്തിൽ വർധന.

0.44 ശതമാനമാണ് വർധിച്ചത്.68694 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ എ പ്ലസ് കിട്ടി. വിജയശതമാനം കൂടുതൽ കണ്ണൂരാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വയനാട് ജില്ല. പാല, മൂവാറ്റുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏ പ്ലസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ.4,19,362 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വർഷം പരീക്ഷ എഴുതിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 99.26 ശതമാനമായിരുന്നു വിജയശതമാനം.

പരീക്ഷാ ഫലം പരിശോധിക്കാൻ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാല് മണി മുതൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും ഫലം ലഭ്യമാകും.

Related posts

Leave a Comment